"Problem niepłodności to poważny problem zdrowotny młodych ludzi. Wspólnie wypracujmy prawo rozrodcze w Polsce, zgodnie ze zdobyczami współczesnej nauki, wysokimi wymaganiami i standardami etycznymi. Wymaga tego społeczna waga problemu niepłodności, polityka rodzinna i demograficzna naszego kraju".

Diagnostyka i leczenie niepłodności partnerskiej

Zdrowie, zostało określone jako stan, który doprowadza do dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym. Nie jest to więc wyłącznie brak chorób.

Definicja zdrowia tak samo dotyczy procesów związanych z rozrodem, zatem taką definicję należałoby przyjąć w odniesieniu do zdrowia prokreacyjnego.

Najbardziej elementarnym pragnieniem każdego czlowieka jest pragnienie posiadania dziecka. Prawa prokreacyjne zostały zawarte w w prawach człowieka, w ustawodawstwach krajowych i dokumentach międzynarodowych. Niepłodność, jest chorobą wpisaną na listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i problemów zdrowotnych ICD 10. Swiatowa Organizacja Zdrowia określiła, że jest to choroba społeczna dotycząca bardzo dużej grupy ludzi(12-15% w zależności od populacji) w wieku rozrodczym, czyli w wieku maksymalnej aktywności zawodowej, rodzinnej,społecznej każdego czlowieka. Brak dziecka w sytuacji pary doprowadza do bardzo wielu zmian w funkcjonowaniu układu partnerskiego.

Główne przyczyny niepłodności:

  • zaburzenia spermatogenezy,

  • zaburzenia jajeczkowania,

  • zaburzenia funkcji jajowodów,

  • zaburzenia immunologiczne

  • vaginozy i zakażenia układu moczowo-płciowego mężczyzny

  • endometrioza.

  • często przyczyny są bardziej złożone lub niewyjaśnione.