Ginekologia wieku rozwojowego

  • pierwotny i wtórny brak miesiączki

  • krwawienia młodocianych

  • zapalenia sromu i pochwy

  • zmiany o charakterze guzów w obębie miednicy małej