Unasiennianie domaciczne

 1. najczęstszymi wskazaniami do wykonania inseminacji nasieniem partnera są :

  • niepłodność spowodowana czynnikiem męskim, gdy w nasieniu stwierdza się nieprawidłowości dotyczące ilości plemników(oligospermia), ich ruchliwości(astenospermia),ich morfologii(teratospermia) lub wszystkich wymienionych jednocześnie (oligoastenoteratozoospermia).

  • niepłodność spowodowana czynnikiem szyjkowym,nieprawidłowy wynikPC-testu.

  • niemożność złożenia nasienia do pochwy(psychogenna lub organiczna impotencja, ejakulacja wsteczna, dysfunkcja pochwy).

  Skuteczność jednorazowego zabiegu oceniana jest na około 10-15% w jednym cyklu.

  Procedurę inseminacji można przeprowadzić w cyklu naturalnym lub stymulowanym.

  W obu przypadkach wskazane jest monitorowanie przebiegu cyklu i owulacji.

  Ustalono, że do 95% ciąż po inseminacji dochodzi w ciągu pierwszych czterech cykli, z tego powodu wykonywanie większej ilości inseminacji nie znajduje uzasadnienia.

 2. unasiennienie domaciczne nasieniem dawcy z powodu braku plemników w spermie partnera (nasienie o najwyższej skuteczności, po przeprowadzonych niezbędnych badaniach laboratoryjnych pozyskiwane z banku nasienia),