Ginekologia wieku rozwojowego

  • pierwotny i wtórny brak miesiączki
  • krwawienia młodocianych
  • zapalenia sromu i pochwy
  • zmiany o charakterze guzów w obębie miednicy małej