Unasiennianie domaciczne

  • Najczęstszymi wskazaniami do wykonania inseminacji nasieniem partnera są :
    • niepłodność spowodowana czynnikiem męskim, gdy w nasieniu stwierdza się nieprawidłowości dotyczące ilości plemników(oligospermia), ich ruchliwości(astenospermia),ich morfologii(teratospermia) lub wszystkich wymienionych jednocześnie (oligoastenoteratozoospermia).
    • niepłodność spowodowana czynnikiem szyjkowym,nieprawidłowy wynik PC-testu.
    • niemożność złożenia nasienia do pochwy(psychogenna lub organiczna impotencja, ejakulacja wsteczna, dysfunkcja pochwy). Skuteczność jednorazowego zabiegu oceniana jest na około 10-15% w jednym cyklu.Procedurę inseminacji można przeprowadzić w cyklu naturalnym lub stymulowanym.W obu przypadkach wskazane jest monitorowanie przebiegu cyklu i owulacji.Ustalono, że do 95% ciąż po inseminacji dochodzi w ciągu pierwszych czterech cykli, z tego powodu wykonywanie większej ilości inseminacji nie znajduje uzasadnienia.
  • Unasiennienie domaciczne nasieniem dawcy z powodu braku plemników w spermie partnera (nasienie o najwyższej skuteczności, po przeprowadzonych niezbędnych badaniach laboratoryjnych pozyskiwane z banku nasienia),