Podstawowe i specjalistyczne badania nasienia

Podstawowe badanie nasienia

Badanie to informuje o ilości i jakości plemników znajdujących się w ejakulacie.

Wynik porównuje się z przyjętymi standardami, wnioskując najczęściej czy jakość i ilość plemników jest wystarczająca do zapłodnienia in vivo( w warunkach fizjologicznych).

Wartości referencyjne dla parametrów nasienia wg WHO 2010:

  • objętość ejakulatu (ml): 1,5
  • całkowita liczba plemników (10 6/ ejakulat): 39
  • koncentracja plemników( 10 6/ml): 15
  • całkowity ruch plemników(%): 32
  • żywe plemniki(%): 58
  • prawidłowa morfologia plemników(%): 4

Pozostałe uzgodnione wartości progowe

  • czas upłynnienia ejakulatu – do 60 min
  • ph: > 7,2
  • leukocyty peroksydazo dodatnie( 106/ml): < 1
  • komórki okrągłe(10 6/ml ): < 5

Bardzo niskie parametry nasienia partnera są wskazaniem do wykonania badań genetycznych.

Specjalistyczne badanie nasienia

Badanie to ma na celu odizolowanie plemników od plazmy nasiennej i wszystkich elementów zawartych w uzyskanym materiale.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych podłoży do opracowania nasienia izolujemy-uzyskujemy plemniki o prawidłowej budowie morfotycznej i podwyższonej ruchliwości, oceniamy ilość plemników prawidłowych.